Een sjamaan prevelt gebeden voordat de kip geofferd wordt

Myoko festival in India

Myoko

Het is nog vroeg in de ochtend als ik in het dorp Hari aankom. Dit is het leefgebied van de Apatani, een bergvolk wat leeft in het dal rondom Ziro, de hoofdstad van de noordoostelijke Indiase deelstaat Arunachal Pradesh. Niet ver van de grens met China. Ik heb totaal niet het gevoel dat ik in India ben. Jonge vrouwen strooien rijstbier en rijstmeel over de dieren die tijdens dit ritueel geofferd worden. Myoko wordt gevierd om de saamhorigheid tussen de verschillende dorpen te bevorderen en er wordt gebeden voor een goede oogst. Ik hoor een sjamaan gebeden prevelen. Eerst bij een kip, later bij een varken. Vanuit het niks komen er twee mannen binnenstormen, snijden het varken open, rukken het hart eruit en tonen trots hun trofee. Ik weet niet wat ik zie en ook niet wat ik heb gehoord. Het gekrijs van het varken zal ik nooit meer vergeten.

Vrouwen lopen met rijstbier en rijstmeel tijdens het Myoko festival
Rijstmeel wordt over het varken gestrooid
Apatani vrouwen bijeen tijdens Myoko festival
Een vrouw drinkt rijstbier tijdens een ritueel in India
Een sjamaan prevelt gebeden voordat de kip geofferd wordt
Een sjamaan prevelt gebeden tijdens Myoko in India
Een varken wordt geofferd
Het hart wordt verwijderd tijdens Myoko
Het hart van een varken
Apatani in het dorp Hari in Arunachal Pradesh

Lees meer over India

Geen reactie's

Geef een reactie